Uudised


Sinimäed, 1949

Sõja lõppedes oli hinnanguliselt ligi 90% valla eluasemetest hävinud, inimesed olid sõjapaos. Tagasitulek oli raske, alustada tulnuks ju nullist. Veel 1952 toimusid Sinimägedel demineerimistööd ja õnnetusi lõhkekehadega toimus küllalt sageli.


Kaart 1952 aastast reedab matmisi ja purustusi 

Kui eelnevalt oli Vaivara ise olnud suurte sündmuste keskpunktis, siis sõjajärgsetel aastatel mõjutasid siinset elu enamasti suured ettvõtmised naabruses. Nimetame neist uue Narva linna kiiret ülesehitamist 1950...1960 -aastatel, uue ja suletud linna – Sillamäe – rajamist endiste õlitehaste maadel, põlevkivikarjääride laienemist Viivikonna ja Sirgala piirkonda, Narva jõe paisutamist ja ulatusliku veehoidla rajamist. Karjäärid ja veehoidla on tänaseks Vaivara maid kahjustanud nii otseselt kui kaudselt. Mitmed kihelkonna põlised külad (Sirgala, Sooküla, Metsküla, Mustajõe, 1944. aasta lahingutest tuntuks saanud Putki) on maapinnalt kadunud. Lõunapoolne tehismaastik on Vaivarat veelgi enam otsekui surunud teiste naabrite suunas, siin on aga vastu surumas hoopis suuremad Narva ja Sillamäe. Omal ajal tähtis Tallinn-Narva maantee on muutunud veelgi tähtsamaks – lõuna pool raudteed ei ole enam ida-lääne suunalisi avalikke teid. Maantee õgvendamine 1960. aastatel jättis Sinimäed suuremast liiklusest kõrvale, täielikult on muutunud teedevõrk Auvere ja kaevanduste vahemikus. Ajaloolised kihelkonna raskuskeskmed (kirik, seltsimaja, kool) on kas hävinud või ei oma endist tähendust. Sinimäe alevik, tänane Vaivara valla keskus, on rajatud 1950. aastatel, varem selline kohanimi, asula tähenduses, puudus sootuks.


Sinimäe kaart, 2005

Sinimäe piirkonna lähim naaberomavalitsus – Sillamäe linn -oli veel paarkümmekond aastat tagasi väljastpoolt tulnud inimestele suletud territoorium. Veel kuuskümmend aastat varem polnud siin tulevasest linnast jälgegi. Eesti üks nooremaid linnu rajati 1950. aastatel, linnõigused pärinevad 1957. aastast. Uus tehas ja linn selle ümber rajati põhiliselt sõjatööstuse huvides. Linn asub Soome lahe lõunarannikul, Sõtke jõe suudmes. Sillamäe linna vanema osa välisilme on range ja klassitsislik – valitseb korrapärane planeering, sirged alleed ja mereni laskuvad laiad trepid. Jõgi on paisutatud väikeseks veehoidlaks.
Algselt tegeles Sillamäe tehas kohaliku diktüoneemaargilliidi kaevandamisega ja sellest uraanoksiidi tootmisega. Maak saadeti rikastamiseks Sillamäelt edasi teistesse tehastesse üle Nõukogude Liidu. Kohaliku toorme varud olid piiratud (diktüoneemakildas on uraani sisaldus tühine) ning 1953. aastast hakati siia uraanimaaki tooma nii Venemaalt kui ka Kesk-Euroopast. Hinnanguliselt on Sillamäel toodetud umbes 20% Nõukogude Liidu uraanist. Uraanimaagi töötlemine lõpetati Sillamäel 1989. aastal, seejärel hakati tehases tootma põhiliselt metalset nioobiumi, haruldaste muldmetallide oksiide, mitmesuguseid keemiliste ühendite kontsentraate jne. Valulised keskkonnaprobleemid radioaktiivsete jäätmete hoidlaga on tänaseks põhiliselt lahendatud. Käesoleval ajal on Sillamäe arengu mootoriks uus ja universaalne sadam, mille põhikäive peaks tulema naftasaaduste transiitveostest ent kus aastast 2005 toimub ka reisijate vedu Sillamäe-Kotka liinil.
 
Minevikule vaatamata on tänasel Vaivaral siiski põhjust olla optimistlik. Palju kannatusi toonud strateegiline asend hakkab tasapisi valla elu mõjutama ka positiivses suunas. Imeline loodus (Waiwara kallim wara on tema loodusliselt haruldane ilus merekallas - J. Klaus, 1924) ei ole ju kuhugi kadunud. Üha enam hakatakse väärtustama ka Sinimägesid, uunikume geoloogilises mõttes. Piiriülene suhtlus Narva või Sillamäe kaudu tähendab Vaivarale uusi ettevõtjaid, turiste, suvitajaid, küllap ka püsielanikke.

Muuseumi uus koduleht www.sinimagedemuuseum.ee

____________________________

PARIM UUS SEIKLUS 2019

Vaivara Sinimägede muuseum – AJARÄNNAK 1944. a. EVAKUATSIOON

____________________________

Maastikumäng
Programmi käigus saavad õpilased teada, kuidas lugeda kaarti, mida
tähendavad märgid ja värvid kaardi peal. Kaardi abil peavad lapsed leidma kontrollpunktid ja lahendama vastavad ülesanded.

Maastikumäng läbib Sinimäe asula kõige huvitavamad kohti nagu Sinimäe põhikool, I maailmasõja punkrid, Pargimägi ja vaatetorn.

Mängu käigus toimub ka muuseumi külastus.
Vanus: 4-6 klass
Maksumus: 20 eur+ muuseumi pilet
Inimeste arv: kuni 10 in.

____________________________

Vaivara Sinimägede Muuseum on avatud

Avatud: T- L  10.00- 17.00;
15. juuni-15.august 10.00-18.00 
P 10.00- 16.00

Muuseumi hinnakiri alates 15.jaanuarist:

Pilet
3 €

Sooduspilet
(õpilased alates 10.a, üliõpilased, ajateenijad, pensionärid)
2 €
Lastegrupi liige kuni 10.a
1 €

Perepilet
7 €

Giiditasu muuseumis (kuni 30 min, ettetellimisel)
10 €
Giiditasu eestikeelsel piirkonda tutvustaval ekskursioonil (ettetellimisel)
30 €
Giiditasu võõrkeelsel piirkonda tutvustaval ekskursioonil (ettetellimisel)
35 €

____________________________

Giidide ja matkade tellimine

392 4634 (muuseum)

muuseum@vaivara.ee

Ivika Maidre 56 474 552

Tõnis Tolpats 53 636 222

Jekaterina Muravjova 55587274

____________________________ 

____________________________Endises Vaivara mõisa aidas on avatud 1944.a. lahingutele pühendatud väljapanek. Eksponeeritud on relvi, mundreid, fotosid, sõdurite isiklikke esemeid. Muuseumis on võimalik vaadata ajalugu tutvustavaid ja kroonikafilme.