Uudised

(Ajaloolase Robert Treufeldi koostatud õiendi alusel, 2004)

Säilinud rajatised on esitatud boldis

Vaivara mõisa nii vana kui ka uus peahoone asetses Sinimägede Pargimäe läänepoolsel madalamal astangul, mida praegu kasutatakse suviste vabaõhu-ürituste korraldamiseks. Peahoone säilinud müürijäänuste olukorrast maa sees ei ole midagi teada. Pargimäe põhjapoolsel jalamil paikneb kelder, mille fassaad on rahuldavas seisukorras.

 

Põhjapoolselt mäejalamilt viib põhja suunas mäest alla kivitee, mis enne mõisa suurt ümberehitamist 1880. aastatel viis peahoone eest maanteele. Tee on paljuski säilinud ning vajab puhastamist ja iseloomuliku kivifaktuuri väljatoomist. Mõisatee ristumisel maanteega, teisel pool Tallinn-Narva maanteed paiknes mõisa kõrts. Ristmikust lääne poole paiknes praeguse teeõgvenduse kohal postijaam, pärast selle sulgemist 1869. aastal mõisa poolt ehitatud kihelkonnakool ja uus viinakoda ja tõenäoliselt ka saeveski.

 

 


Otse mäe all, kunagiste allikate koondumiskohas asub vana viinaköögi tiik, mis praegu on hooletusse jäetud ning mille ümbrus on kaetud rämpsehitistega. Tiigist pisut põhjapoole asub mõisa talli seinte jäänustel püstitatud väetisehoidla, mille seisukord on säilinud hoonetest kõige murettekitavam, sest lisaks lagunemisele on seinad väetistest tugevalt läbi imbunud, mis omakorda takistab kõiki korrastustöid.

 

 Endisest peahoone asukohast, mäest alla edela pool on mõisa kunagine majanduskeskus. Kõige paremini on säilinud kunagine arvatav sepikoda, mida hiljem tunti pumbamajana. Hoone on üldiselt heas seisukorras ning ei vaja suuri korrastustöid. Sepikoda paikneb kunagise uue karjakastelli loodeotsas.

 

 

Kastellist endast on säilinud jupike läänetiiva müüri, kuid varisenud kihtide all on tõenäoliselt mitmeid säilinud hooneosi. Vana karjakastelli ja sellest idapool olnud muude algsete majandushoonete maa-aluste osiste seisukord ei ole teada. Uue kastelli eest viib läände puiestee, mille puud on istutatud veel enne 1909. aastat. Viimases sõjas hävisid puude võrad, kuid nüüdseks on need taastunud. Praeguse koolimaja taga, Pargimäe lääneveerul paiknes mõisa tuuleveski.

 

 

 


 

 

 

Sepikojast edelas ja uuest karjakastellist läänes paikneb endine mõisa ait, mida praegu tuntakse ait-kuivatina ning mis riiklikus registris on üleval sepikojana (arhitektuurimälestis nr 14053, Vaivara mõisa sepikoda). Hoone on heas seisukorras, kuid osaliste, tõenäoliselt viimase sõja kahjustustega. Hoone koosneb kuuest servjoonvõlvikust, mille keskmise põhjapoolses seinas on peasissepääs. Peasissepääsu ees on kolmeosaline kaaristu. Tõenäoliselt oli hoonel kelpkatus ning peasissepääsu rõhutamiseks kolmnurkviil või isegi portikus.
Hoone seisukord on hea, kuid vajab osalist kandetarindite taastamist, kuivatipaigaldise täielikku lammutamist, uusi avatäiteid, katusetarindi ja –katte vahetust ning ülekrohvimist. Hoone on silmapaistev 19. sajandi I poole mõisa majandushoone, millest korrastatud kujul tekib säilinud mõisakompleksi dominant.

Muuseumi uus koduleht www.sinimagedemuuseum.ee

____________________________

PARIM UUS SEIKLUS 2019

Vaivara Sinimägede muuseum – AJARÄNNAK 1944. a. EVAKUATSIOON

____________________________

Maastikumäng
Programmi käigus saavad õpilased teada, kuidas lugeda kaarti, mida
tähendavad märgid ja värvid kaardi peal. Kaardi abil peavad lapsed leidma kontrollpunktid ja lahendama vastavad ülesanded.

Maastikumäng läbib Sinimäe asula kõige huvitavamad kohti nagu Sinimäe põhikool, I maailmasõja punkrid, Pargimägi ja vaatetorn.

Mängu käigus toimub ka muuseumi külastus.
Vanus: 4-6 klass
Maksumus: 20 eur+ muuseumi pilet
Inimeste arv: kuni 10 in.

____________________________

Vaivara Sinimägede Muuseum on avatud

Avatud: T- L  10.00- 17.00;
15. juuni-15.august 10.00-18.00 
P 10.00- 16.00

Muuseumi hinnakiri alates 15.jaanuarist:

Pilet
3 €

Sooduspilet
(õpilased alates 10.a, üliõpilased, ajateenijad, pensionärid)
2 €
Lastegrupi liige kuni 10.a
1 €

Perepilet
7 €

Giiditasu muuseumis (kuni 30 min, ettetellimisel)
10 €
Giiditasu eestikeelsel piirkonda tutvustaval ekskursioonil (ettetellimisel)
30 €
Giiditasu võõrkeelsel piirkonda tutvustaval ekskursioonil (ettetellimisel)
35 €

____________________________

Giidide ja matkade tellimine

392 4634 (muuseum)

muuseum@vaivara.ee

Ivika Maidre 56 474 552

Tõnis Tolpats 53 636 222

Jekaterina Muravjova 55587274

____________________________ 

____________________________Endises Vaivara mõisa aidas on avatud 1944.a. lahingutele pühendatud väljapanek. Eksponeeritud on relvi, mundreid, fotosid, sõdurite isiklikke esemeid. Muuseumis on võimalik vaadata ajalugu tutvustavaid ja kroonikafilme.