Uudised
(Ajaloolase Robert Treufeldi koostatud õiendi alusel, 2004)

Tall
 1. Säilitada algsed tarindid.
 2. Avada pärast sõda kinnimüüritud algsed avad.
 3. Kui seinte seisukord lubab, kavandada uus ehitusmaht maksimaalselt säilitatavate vanade seinte peale. Vajadusel kavandada eraldi abinõud väetisejääkide kõrvaldamiseks seintest.
Ait
 1. Säilitada algsed tarindid.
 2. Taastada kaaristu lääneosa, algsetes mõõtmetes läänesein ning kesk- ja nurgaliseenid.
 3. Kaarte ja seinte taastatavad osad eristada olemasolevatest peene krohvivuugiga.
 4. Lammutada ahjud, korstnad, elevaator jms viljakuivatipaigaldis.
 5. Säilitada loodevõlviku aken ning konserveerida akna trellid; avada lõunavõlviku aken ning taastada kirdevõlviku aken.
 6. Taastada algne peasissepääs põhjavõlviku põhjaküljel ning säilitada algne uksevalts ja konserveerida algsete sulused ning tagakülje kinnitusrõngas.
 7. Plombeerida korstnate avad võlvlaes ning eemaldada võlvipealsete mörttäidis.
 8. Hävinenud läänevõlvikute asemele kavandada kergtarindis vahelagi ning säilitada võlvikannad ja võlvide piirjooned seintel.
 9. Näha ette hingavate täite- ja viimistlusmaterjalide kasutamine.
Sepikoda
 1. Säilitada algsed tarindid.
 2. Eemaldada olemasolev veesäiliti ja –torustik.
 3. Säilitada olemasolev värava-ava põhjaküljel ning kavandada avasse sobiv ukse- ja/või aknaplokk.
 4. Tähistada edela- ja kaguküljel kunagised uue karjakastelliga liitumised.
 5. Kavandada uus vahelagi nii, et olemasolevad kandvad rööpad säiliksid vahelae alumise pinna ehiselemendina.
 6. Näha ette hingavate täite- ja viimistlusmaterjalide kasutamine.
 7. Säilitada viilude püstine poola laudis.
 8. Kasutada katuse korrastamiseks olemasolevaid tsementkive.

Muuseumi uus koduleht www.sinimagedemuuseum.ee

____________________________

PARIM UUS SEIKLUS 2019

Vaivara Sinimägede muuseum – AJARÄNNAK 1944. a. EVAKUATSIOON

____________________________

Maastikumäng
Programmi käigus saavad õpilased teada, kuidas lugeda kaarti, mida
tähendavad märgid ja värvid kaardi peal. Kaardi abil peavad lapsed leidma kontrollpunktid ja lahendama vastavad ülesanded.

Maastikumäng läbib Sinimäe asula kõige huvitavamad kohti nagu Sinimäe põhikool, I maailmasõja punkrid, Pargimägi ja vaatetorn.

Mängu käigus toimub ka muuseumi külastus.
Vanus: 4-6 klass
Maksumus: 20 eur+ muuseumi pilet
Inimeste arv: kuni 10 in.

____________________________

Vaivara Sinimägede Muuseum on avatud

Avatud: T- L  10.00- 17.00;
15. juuni-15.august 10.00-18.00 
P 10.00- 16.00

Muuseumi hinnakiri alates 15.jaanuarist:

Pilet
3 €

Sooduspilet
(õpilased alates 10.a, üliõpilased, ajateenijad, pensionärid)
2 €
Lastegrupi liige kuni 10.a
1 €

Perepilet
7 €

Giiditasu muuseumis (kuni 30 min, ettetellimisel)
10 €
Giiditasu eestikeelsel piirkonda tutvustaval ekskursioonil (ettetellimisel)
30 €
Giiditasu võõrkeelsel piirkonda tutvustaval ekskursioonil (ettetellimisel)
35 €

____________________________

Giidide ja matkade tellimine

392 4634 (muuseum)

muuseum@vaivara.ee

Ivika Maidre 56 474 552

Tõnis Tolpats 53 636 222

Jekaterina Muravjova 55587274

____________________________ 

____________________________Endises Vaivara mõisa aidas on avatud 1944.a. lahingutele pühendatud väljapanek. Eksponeeritud on relvi, mundreid, fotosid, sõdurite isiklikke esemeid. Muuseumis on võimalik vaadata ajalugu tutvustavaid ja kroonikafilme.